Obveščamo vas, da je poveljstvo GZ Novo mesto sprejelo  razpis za tekmovanja, ki jih bo v letu 2020 organiziralo poveljstvo GZNM. Obenem pa je to tudi informacija, da bomo v okviru naše gasilske zveze organizirali regijsko tekmo za starejše gasilce v nedeljo, 7.6.2020. Po trenutnih informacijah bo le ta v Zagradu, zaključek bo pa v Škocjanu.
Lep pozdrav,
Andrej Grgovič

Razpis tekmovanj GZNM -2020