Občina Šmarješke Toplice združuje sledeča prostovoljna gasilska društva: