Občina Škocjan združuje sledeča prostovoljna gasilska društva: