Organi upravljanja Gasilske zveze Novo mesto

Organi Gasilske zveze Novo mesto

 • Skupščina
 • Upravni odbor
 • Poveljstvo
 • Nadzorni odbor

Funkcionarja Gasilske zveze Novo mesto

 • Predsednik GZ 
 • Poveljnik GZ

Mandat organov GZ je pet let.

V primeru prenehanja članstva, odstopa, smrti člana ipd. sprejme Upravni odbor ugotovitveni sklep o prenehanju mandata in začne postopek za nadomestne volitve.

Člani Upravnega odbora GZ Novo mesto za mandat 2018 do 2023

 • Fikret Fejzić, predsednik GZNM
 • Andrej Grgovič,  poveljnik GZNM
 • Franc Anderlič, namestnik predsednika GZNM
 • Janez gornik, podpredsednik GZNM
 • Marjan Šmalc, podpredsednik GZNM
 • Franc Anderlič predstavnik Obćine Šmarjeta
 • Milan Pajk, poveljnik GPO Šmarjeta
 • Robert Janežič, predstavnik Občine Škocjan
 • Silvo Vene, poveljnik GPO Škocjan
 • Jože Kapš, predstavnik Občine Dolenjske Toplice
 • Muška Bogdan, poveljnik GPO Dol. Toplice
 • Anton Strajnar, predstavnik Občine Mirna Peč
 • Marjan Jankelj,  poveljnik GPO Mirna Peč
 • Primož Pavček, poveljnik GPO Straža
 • Jure Novak, predstavnik Občine Straža
 • Tomaž Obšteter, predstavnik Občine Žužemberk
 • Boris Sajevic, poveljnik GPO Žužemberk
 • Matjaž Kavšek, poveljnik GPO Novo mesto
 • Bojan Deželan, Brusnice – sektor Brusnice
 • Andrej Pate, Kamence – sektor Novo mesto
 • Uroš Rajar, Stranska vas – sektor Stopiče
 • Melita Blatnik. predsednica komisije za članice
 • Janez Gornik, predsednik veteranske komisije
 • Katarinca Pečak, Predsednica komisije za mladino
 • Melita Blatnik, tajnik GZNM

Poveljstvo GZ Novo mesto za mandat 2018 do 2023:

 • Andrej Grgovič, GPO Novo mesto, poveljnik GZNM
 • Milan Pajk, GPO Šmarješke Toplice, namestnik poveljnika GZNM
 • Silvo Vene, GPO Škocjan
 • Muška Bogdan, GPO Dol. Toplice
 • Marjan Jankelj, GPO Mirna Peč
 • Pavček Primož, GPO Straža
 • Boris Sajevic, GPO Žužemberk
 • Matjaž Kavšek, GPO Novo mesto

Člani Nadzornega odbora za mandat 2018 do 2023

 • Martin Blažič, Ždinja vas – predsednik nadzornega odbora
 • Edo Drobnič, Straža – član
 • Jože Zupančič, Škocjan – član

Člani mladinske komisije za mandat 2018 do 2023

 • Katarinca Pečak, Dolenjske Toplice, predsednica mladinske komisije
 • Mirjam Andrejčič, Dvor
 • Petra Blatnik, Grmovlje
 • Andreja Bobnar, Prečna
 • Ana Bukovec, Vavta vas
 • Nejc Ilar, Stranska vas
 • Klavdija Kovačič, Mirna Peč
 • Danilo Malnar, Gabrje
 • Nina Zoran, Zbure

Člani komisije za članice za mandat 2018 do 2023

 • Melita Blatnik, Grmovlje, predsednica komisije za članice
 • Vladka Gazvoda, Bela Cerkev
 • Urška Jakše, Dolenja Straža
 • Marjana Jerman, Otočec
 • Jožica Kavšek, Smolenja vas
 • Draga Muška, Dolenjske Toplice
 • Mojca Rezelj, Hmeljčič
 • Damjana Rkman, Stranska vas
 • Terezija Sajevic, Žužemberk

Člani veteranske komisije za mandat 2018 do 2023:

 • Janez Gornik, Novo mesto, predsednik veteranske komisije
 • Jože Dulc, Dobrava
 • Martin Janc, Brusnice
 • Majda Ovniček, Dolž
 • Stane Pirc, Dolenja Straža
 • Martin Potočar, Mirna Peč
 • Metod Šiška, Dolenjske Toplice
 • Franc Štravs, Ajdovec
 • Rafael Zupan, Šmarjeta