GPO Mestne občine Novo mesto sestavljajo trije SEKTORJI:

SEKTOR 1: PGD ŠMIHEL NOVO MESTO, PGD BRUSNICE, PGD MALI PODLJUBEN, PGD POTOV VRH-SLATNIK, PGD RATEŽ in                                     PGD SMOLENJA VAS

SEKTOR 2: PGD KAMENCE, PGD NOVO MESTO, PGD OTOČEC, PGD PREČNA in PGD ŽDINJA VAS ter PIGD KRKA

SEKTOR 3: PGD STOPIČE, PGD DOLŽ, PGD GABRJE, PGD LAKOVNICE, PGD PODGRAD-MEHOVO, PGD STRANSKA VAS in                                            PGD URŠNA SELA