Pri Gasilski zvezi Novo mesto delujejo sledeče komisije:

Komisija za mladino (2018 – 2023)

 • Katarinca Pečak, Dolenjske Toplice, predsednica komisije
 • Mirjam Andrejčič, Dvor
 • Petra Blatnik, Grmovlje
 • Andreja Bobnar, Prečna
 • Ana Bukovec, Vavta vas
 • Nejc Ilar, Stranska vas
 • Klavdija Kovačič, Mirna Peč
 • Danilo Malnar, Gabrje
 • Nina Zoran, Zbure

Komisija za članice (2018-2023)

 • Melita Blatnik, Grmovlje, predsednica komisije za članice
 • Vladka Gazvoda, Bela Cerkev
 • Urška Jakše, Dolenja Straža
 • Marjana Jerman, Otočec
 • Jožica Kavšek, Smolenja vas
 • Draga Muška, Dolenjske Toplice
 • Mojca Rezelj, Hmeljčič
 • Damjana Rkman, Stranska vas
 • Terezija Sajevic, Žužemberk

Komisija za veterane (2018-2023)

 • Janez Gornik, Novo mesto, predsednik veteranske komisije
 • Jože Dulc, Dobrava
 • Martin Janc, Brusnice
 • Majda Ovniček, Dolž
 • Stane Pirc, Dolenja Straža
 • Martin Potočar, Mirna Peč
 • Metod Šiška, Dolenjske Toplice
 • Franc Štravs, Ajdovec
 • Rafael Zupan, Šmarjeta

Komisija za tekmovanje

 • Pajk Milan, predsednik komisije za tekmovanje
 • Pate Andrej
 • Brulc Anton
 • Zupančič Jože
 • Avguštin Marko
 • Nahtigal Marjan
 • Juršič Andrej

Komisija za praktično usposabljanje

 • Janežič Robert, predsednik komisije za usposabljanje
 • Udovč Jože
 • Kužnik Klemen
 • Gornik Janez
 • Sajevic Daniel

Komisija za izobraževanje

 • Grgovič Andrej, predsednik komisije za izobraževanje
 • Filipič Mihael
 • Gornik Janez
 • Vene Silvo
 • Lavrič Jože ml.
 • Pust Irena

Komisija za informatiko

 • Kapš Andrej
 • Filipič Mateja
 • Mlakar Klemen

Komisija za priznanja in odlikovanja

 • Andrej Pate, predsednik komisije za odlikovanja
 • Bogdan Muška, član komisije
 • Tomaž Obšteter, član komisije

Poleg naštetih stalnih komisij, Upravni odbor GZ Novo mesto na svoji seji v predvolilnem letu imenuje kandidacijsko komisijo, ki  pripravi razpis in gradivo za sprejem predlogov kandidatov za organe in funkcionarje zveze v mandatnem odbobju, torej za predsednika, poveljnika ter člane UO in komisij. Ta komisija se ravna po pravilniku, ki ga sprejme Upravni odbor GZ Novo mesto. Enako Upravni odbor na seji tik pred volilno skupščino imenuje volilno komisijo, ki neposredno na Skupščini GZ Novo mesto izvede volitve v skladu s poslovnikom o delu Skupščine Gasilske zveze Novo mesto.