OGP Dolenjske Toplice združuje sledeča prostovoljna gasilska društva: