Spoštovani.

Na spodnji povezavi vam pošiljam Razpis za tekmovanje pionirjev, mladincev in pripravnikov v kvizu gasilske mladine
Gasilske zveze Novo mesto 2020, ki bo v soboto, 1. februarja 2020, predvidoma na območju GPO Škocjan.

Natančen čas začetka in lokacija tekmovanja bosta sporočena naknadno.

Najboljše ekipe se bodo uvrstile na regijski kviz, ki bo 15. februarja 2020, na območju GZ Šentjernej.

Razpis_Kviz_GZ_Novo_mesto – 2020