Rokovnik-volitve2023-2028

Razpis volitev 2023-2028

Pravilnik o kandidacijskem postopku za volitve 2023-2028

Obrazec-predlog in soglasje

Obrazec-izjava-soglasje za strinjanje s kandidaturo2023-2028

Na podlagi 4. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve predsednika, poveljnika in organov GZ Novo mesto in sklepa kandidacijske komisije z dne, 16.01.2023, objavlja kandidacijska komisija za izvedbo postopka predlaganja in izbire kandidatov za člane organov in funkcionarjev GZ Novo mesto za mandatno obdobje 2023 do 2028, 

 

                            RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA

 

  1. Predsednika GZ Novo mesto,
  2. Poveljnika GZ Novo mesto,
  3. Člane upravnega odbora GZ Novo mesto,
  4. Člane nadzornega odbora GZ Novo mesto,
  5. Poveljstvo GZ Novo mesto.

Rok za posredovanje predlogov kandidatov – 9.3.2023 do 24.00 ure
Rok za umik kandidature – 9.4.2023 do 24.00 ure