Na osnovi 18. člena Statuta Gasilske zveze Novo mesto sklicujem 65-66. redno skupščino Gasilske zveze Novo mesto, ki bo v
petek, 10. septembra, ob 18.00 uri, v prostorih Kulturnega doma v Šmarjeti, Šmarjeta 66, Šmarješke Toplice.

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev skupščine in pozdrav namestnika predsednika;
 2. Obravnava in sprejem poslovnika o delu skupščine;
 3. Izvolitev delovnega predsedstva in organov skupščine (verifikacijska komisija, zapisnikar, dva overovatelja zapisnika);
 4. Sprejem dnevnega reda;
 5. Seznanitev s poročili o delu GZ Novo mesto v letih 2019-2020;
 6. Razprava in sprejem poročil o delu ter poslovnih poročil za leto 2019-2020;
 7. Povzetek delovanja GZ v 1. polletju 2021 ter predlogi za drugo polletje 2021;
 8. Odločanje o sklepih UO glede funkcije predsednika GZ Novo mesto;
 9. Podelitev odlikovanj GZNM;
 10. Pozdrav in beseda gostov;
 11. Zaključek Skupščine.

Gradivo za Skupščino vsa društva prejmejo po elektronski pošti in jo za delegata lahko natisnete.

Bilten za skupščino v pdf obliki

Skupščine se je potrebno udeležiti v gasilski uniformi.

Skupščina bo potekala skladno z ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe Covid-19, zato je je lahko udeležijo le osebe s potrdilom o negativnem testu, cepljenju ali prebolelosti.

 

Z gasilskim pozdravom “Na pomoč!”
GZ NOVO MESTO
Franc Anderlič, nam.predsednika