Pozdravljeni.
Na zadnji seji RS in Poveljstva GRD, 22. 1. 2020, smo se dogovorili za poizvedbo interesa za tečaj MENTOR MLADINE v naši regiji, v organizaciji Gasilske zveze Slovenije. Zato vabimo gasilske zveze in njihova društva k predprijavi kandidatov.

Tečaj sprejme 30 tečajnikov.
Predvideno število kandidatov  po gasilskih zvezah:

  • GZ Novo mesto              16 kandidatov
  • GZ Šentjernej                    4 kandidate
  • GZ Trebnje                       10 kandidatov

Če posamezna zveza ne bo imela dovolj kandidatov, bomo prosta mesta zapolnili  s kandidati iz drugih dveh gasilskih zvez.
Kandidati morajo imeti najmanj čin višji gasilec.

PRIJAVE sporočite do PETKA, 28. februarja 2020, na GZ Trebnje oz. na e-naslov: info@gz-trebnje.si

Če bodo pred prijave ponudile dovolj kandidatov za navedeni tečaj, bo njegova izvedba potekala v jesensko-zimskem času 2020-2021.
Ker izvedba tečaja ni odvisna samo od GRD, ampak tudi od GZS in ostalih regij, ki se bodo odločale za tovrstni tečaj, je potrebno, da odločitev o tečaju čimprej oddamo na GZS.
Zato prosimo, da upoštevate rok za prijave.

Gasilski pozdrav,
Polona Strajnar