V nedeljo, 16.6.2019 je v organizaciji Gasilske regije dolenjske potekalo regijsko tekmovanje
gasilskih zvez Novo mesto, Trebnje in Šentjernej.

Rezultati GRD regijsko Mirna 2019