REGIJSKI POSVET MENTORJEV MLADINE

V soboto, 13. 1. 2024, je potekal regijski posvet mentorjev mladine gasilske regije Dolenjske. Zbrali smo se v dvorani prostovoljnega gasilskega društva Škocjan. Posveta se je udeležilo  63 mentorjev iz gasilskih zvez Novo mesto, Šentjernej in Trebnje.

Po uvodnem pozdravu in nagovoru smo posvet začeli s predavanjem Zlorabe na spletu in trgovina z ljudmi. Predavateljica Suzana Čajić nam je predstavila vrste zlorab in trgovanje z ljudmi. Povedala nam je nekaj primerov in nas usmerila kam se lahko obrnemo po pomoč.

Sledilo je zanimivo predavanje z naslovom Pojavne oblike nasilja med mladimi, kjer nam je gospa Zlatka Gazvoda skozi primere iz prakse povedala kakšne oblike nasilja poznamo, kako se to pri otrocih kaže, kako prepoznamo žrtev in nasilneža ter kako lahko odreagiramo in jim pomagamo preprečiti nasilje.

Po dveh zanimivih predavanjih sta sledili še dve izčrpni delavnici. Pri prvi delavnici smo imeli praktične vaje iz orientacije. Najprej smo natančno spoznali kompas in njegovo delovanje ter uporabo. Natančno smo si ogledali topografsko karto in legendo. Nato pa smo začeli z vajami. Šli smo skozi vse vaje za pionirje, mladince in pripravnike.

Pri drugi delavnici pa smo se pogovarjali o poteku gasilskih vaj med letom, s poudarkom kaj delamo, kadar se ne pripravljamo na tekmovanja. Najprej smo vsi predstavili kaj delamo v svojem društvu, kako se pripravljamo, kaj vse izvajamo v društvu za delo z mladino. Skozi debato smo vsi dobili kar nekaj idej, kaj lahko še vnesemo v našo prakso.

Ob koncu smo si ogledali še nekaj primerov, kako se lahko otroci skozi različne igre učijo in spoznavajo gasilstvo na zabaven način. Sledilo je druženje.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Andreja Hutevec, predsednica Komisije za mladino GZ Novo mesto