RAZPIS VOLITEV GZNM 2023-2028 – PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO KANDIDATUR

Spoštovani.
Na podlagi sklepa Kandidacijske komisije z dne, 9.3.2023, kandidacijska komisija
PODALJŠUJE ROK ZA ODDAJO KANDIDATUR DO 31.03.2023 DO 24.00 URE.