Prostovoljna gasilska društva Mestne občine NOVO MESTO so povezana v SEKTORJE.

Sektor Novo mesto

Sektorski poveljnik: Matjaž Kavšek

 1. Šmihel pri Novem mestu
 2. Novo mesto
 3. Kamence
 4. Otočec
 5. Prečna
 6. Ždinja vas

Sektor Stopiče

Sektorski poveljnik: Anton Brulc

 1. Stopiče
 2. Dolž
 3. Lakovnice
 4. PGD Mali Podljuben
 5. Podgrad – Mehovo
 6. Stranska vas
 7. Uršna sela

Sektor Brusnice

Sektorski poveljnik: Bojan Deželan

 1. Brusnice
 2. Ratež
 3. Gabrje
 4. Smolenja vas
 5. Potov vrh – Slatnik

Industrijska gasilska društva

 1. PIGD Krka, Tovarna zdravil Novo mesto